Boerenvereniging groeit uit tot fairtrade coöperatie

In het dorp Arroyos y Esteros (Kreken en Moerassen), ligt Cooperativa de Producción Agro-Industrial Manduvirá. In deze afgelegen, geïsoleerde regio in het zuidwesten van Paraguay biedt de Manduvira fairtrade coöperatie ondersteuning aan de aangesloten boeren bij de afzet van hun landbouwproducten. Het idee van vereniging heeft vroeg wortel geschoten in het Zuid-Amerikaanse land. Al in 1975 besloot men tot de oprichting van Manduvirá, maar het duurde tot 1999 voordat de coöperatie ook fairtrade werd gecertificeerd. Tegenwoordig is de productie niet alleen fairtrade, maar ook nog eens 100% biologisch. De rietsuiker in Joannusmolen Hot Choco is afkomstig van Manduvirá.

EU-subsidies leidden tot een te lage suikerprijs

Het leven voor boeren in zuidwest -Paraguay is vaak geen pretje. Instabiele inkomens en versnipperde percelen maakten het voor de komst van fairtrade vrijwel onmogelijk om een fatsoenlijke boterham te verdienen met landbouw. In Manduvirá worden naast suikerriet, ook sinaasappelen, grapefruit, bananen, meloen, ananas, maniok, maïs, bonen, aardappelen, tomaten, zoete aardappelen en pinda’s verbouwd. Maar het waren met name de suikerrietboeren die hun product vaak niet eens kostendekkend konden afzetten. Marktverstorende exportsubsidies voor Europese  producenten van suikerbieten leidde tot overproductie en het dumpen van overtollige suiker op de wereldmarkten, waardoor de opbrengst vaak te laag was om van te leven.

Fairtrade premie bittere noodzaak

Manduvirá bracht hier verandering in. De ruim duizend aangesloten boerenbedrijven ontvangen nu een stabiele minimumprijs voor hun waar. Daar bovenop incasseren zij een extra premie per ton fairtrade afzet, en nog eens een extra premie voor het feit dat de productie afkomstig is uit biologische landbouw. De leden hebben besloten om 50% van de fairtrade premie als een contante betaling te gebruiken om te voorzien in basisbehoeften voor hun familie in de tijd tussen twee oogsten. Wat overblijft wordt geïnvesteerd in de verbetering van de bodemvruchtbaarheid van hun velden. Voor  collectief gebruik hebben de Manuvirá leden in 2004 een nieuw kantoor gebouwd, een lokaal ziekenhuis op poten gezet, landbouwmachines en computers aangeschaft en een gemeenschapshuis betaald van de premie-inkomsten.

Respect nog belangrijker dan inkomsten

Maar leden geven aan dat het niet alleen gaat om de premie. Meer nog tellen de nieuwe contacten, het grotere respect en de toegang tot nieuwe technieken en informatie dat fairtrade de boeren heeft gebracht. “Dankzij fairtrade, zijn we uitgegroeid van kleine suikerrietboeren naar gerespecteerde suikerproducenten”, aldus de directeur van Manduvirá in een interview met fairtrade. Fairtrade geeft boeren niet alleen zekerheid en inkomen, maar vooral ook waardigheid en respect.

product_148_2628_popup

Naam: Arroyos y Esteros
Land: Paraguay
Wat: Suikerriet boeren
Coöperatie: Manduvira
Product: Hot Choco

Share Button