In 2015 staat onze steun aan stichting Hanasaneye centraal. We financieren dit jaar Het Waterproject; de bouw van een waterput bij de basisschool in Ombaka (Namibië).

Hanasaneye
Hanasaneye_logo-def‘Hanasaneye’ betekent letterlijk ‘samen delen’ in de taal van de lokale bevolking in Namibië; de Himba’s. De stichting staat voor ‘samen delen door samen te werken’ en reageert op verzoeken van jonge startende ondernemers in Namibië om samen met hen op weg te gaan. Hanasaneye ondersteunt bij het opzetten, ontwikkelen en gedeeltelijk financieren van een bedrijf.

De samenwerkingen die Hanasaneye aangaat met startende ondernemers kenmerken zich door vertrouwen, vriendschap en gelijkwaardigheid. Een dergelijke samenwerking heeft dan niet het karakter van hulp of afhankelijkheid, maar doet een groot beroep op de eigen verantwoordelijkheid van de lokale bevolking.
Als deze ondernemers een inkomen gaan verdienen en zelfstandigheid verwerven, dan kunnen zij op hun beurt andere jonge ondernemers gaan ondersteunen. Bovendien kunnen zij van elkaars diensten gebruik gaan maken en een netwerk opbouwen. Ook zij delen samen…
Als het bestaande bedrijfsleven ter plekke geïnteresseerd raakt dan krijgen deze projecten ook een maatschappelijke waarde.
Verder heeft de stichting zich ten doel gesteld alle verdere handelingen te verrichten die het bovenstaande mogelijk maken, daarmee verband houden of daartoe bevorderlijk zouden kunnen zijn. Zo heeft Hanasaneye, samen met de betrokken partijen in 2012/2013 de bouw van een klaslokaal in Ombaka mogelijk gemaakt.

IMG_0216

Water
Schoon drinkwater komt uit de kraan; we vinden het de gewoonste zaak van de wereld. Helaas is water op veel plekken niet zo vanzelfsprekend. Veel mensen in de wereld hebben niet direct toegang tot schoon drinkwater. Lokale organisaties, zoals waterschappen en dorpscomités, zijn prima in staat zijn om kleinschalige initiatieven te ontwikkelen die gericht zijn op zelfstandige economische ontwikkeling waarbij water duurzaam wordt gebruikt. Helaas blijft de erkenning voor hun bijdragen vaak uit. Sterker nog, deze initiatieven lijden vaak onder grootschalige investeringen. Stichting Hanasaneye steekt hier een stokje voor en bouwt met de lokale bevolking aan een betere toekomst.

P1010196

Het Waterproject
De basisschool in Ombaka heeft nog geen toegang tot water. Hierdoor moeten de vrouwen (meestal de meisjes) steeds enkele kilometers lopen om water te halen, waardoor ze niet naar school kunnen. Een grote wens was om water bij de school te krijgen. Er is daarom in 2013 een poging gedaan tot het aanleggen van een waterput. Helaas leverde een proefboring ( en wel tot 100 m diep) niet het zo gewenste resultaat: water. Na gesprekken met het Ministry of Agriculture and Rural Watersupply is het idee ontstaan om vanaf de bestaande borehole verderop een pijpleiding naar de school aan te leggen. Dit wordt in de loop van 2015 gerealiseerd, middels de financiering van Joannusmolen.

ombaka-primary-school-05

Januari 2015
Op dit moment is de lokale bevolking bezig met het maken van concrete afspraken met betrekking tot (de bouw van) de waterput. Zo wordt momenteel bijvoorbeeld besproken of er een waterput met handpomp of pijpleiding vanaf een bestaande dieselpomp wordt aangelegd, dit beslissen de Himba’s zelf.

Februari 2015
Het lijkt erop dat keuze op de aan te leggen pijpleiding gaat vallen. Een goede oplossing, met veel arbeid, waarbij de Himba’s zelf ook meegraven.
De stichting gaat in april naar Namibië toe om met de lokale bevolking het project uit te voeren.

Maart 2015
De voorbereidingen voor de aanleg van de pijpleiding zijn in volle gang. We hebben het volste vertrouwen dat we het water over niet al te lange tijd naar de school kunnen laten stromen! Deze maand wordt de vlucht geboekt, zodat de stichting in april kan vertrekken naar Namibië. Daarnaast worden de nodige materialen bij de lokale onderneming besteld, om in april goed voorbereid van start te kunnen gaan.

April 2015
De vlucht is geboekt; 29 april vertrekt de stichting naar Namibië!

Mei 2015
Bericht van de stichting vanuit Namibië laat ons weten dat alles naar wens verloopt. Ze gaan in week 20 naar Ombaka voor het echte werk; samen met de community bouwen aan de waterpipes.

Juni 2015
De stichting laat ons weten: “Het is gelukt! Er is een tap bij de school! Niet te geloven, maar het is echt waar, bijna niet voor te stellen, iedereen is blij en tevreden, je draait een kraan open en er komt water uit! Het water is van goede kwaliteit want het komt van een gecertificeerd borehole, het was wel even graven, maar samenwerken is ons uitgangspunt en ook dit keer bleek het een succes! De community, de Himba’s, hebben hard gewerkt en zijn ontzettend trots op het bereikte resultaat. Morgen gaan we de bush weer in om nog enkele kleine dingen af te ronden.”

Juli 2015
De stichting stuurt ons enkele foto’s van de vorderingen:

1 (Large) 2 (Large) 3 (Large) 4 (Large) 5 (Large) 6 (Large) 7 (Large)

Vorderingen in het project zullen op deze pagina worden vertoond.